SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Rutiner för hantering av incidenter

Det finns olika typer av incidenter som kan uppstå i en förening där personer far illa, behandlas på ett kränkande sätt eller där föreningens värdegrund inte följs. Håbo FF strävar efter att förebygga sådana incidenter men också efter att ha en beredskap för hur vi agerar om något händer.

 

Riksidrottsförbundet lyfter den så kallade våldspyramiden i sitt material “Skapa trygga idrottsmiljöer”. Där framgår att grova brott, våld, sexuella trakasserier och fysisk mobbning som sparkar och slag ska anmälas till polis och/eller socialtjänst. Längre ner i pyramiden kommer situationer som mer konkret hanteras inom föreningen. Vid frågor som rör Håbo FFs förebyggande åtgärder eller hantering av incidenter, kontakta: incident@haboff.se 

 

 

 
VIKTIGT - vid akuta nödsituationer - LARMA 112

Akuta nödsituationer är när det är fara för liv, egendom eller miljö och du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.


Efteråt informeras Håbo FFs grupp för hantering av incidenter: incident@haboff.se

Detta för att kunna följa upp vad som hänt och bedöma om vidare stöd eller insatser behövs samt se över föreningens rutiner för att kunna förebygga uppkomsten av liknande situationer.

Vid brott

Brott ska anmälas till polisen. Händer något akut och polis behöver tillkallas direkt ringer du 112.

 

Om du är osäker på vad som räknas som ett brott eller om ingen är i akut fara kan du få råd genom att ringa 114 14. Gör en polisanmälan så fort som möjligt så att det lättare går att hitta tekniska bevis och förhöra vittnen. Polisanmälan görs för att den som utfört brottet ska få sitt straff, för att förhindra nya brott och för att ge upprättelse för den som drabbats. Polisanmälan kan göras på polisstation eller genom att ringa 114 14.

Efteråt informeras Håbo FFs grupp för hantering av incidenter: incident@haboff.se

Detta för att kunna följa upp vad som hänt och bedöma om vidare stöd eller insatser behövs samt se över föreningens rutiner för att kunna förebygga uppkomsten av liknande situationer.

Hantering av övriga incidenter

Idrottsrörelsen ska själv hantera ärenden som kan bryta mot idrottens egna regelverk som styrdokument och stadgar hos Håbo FF, Svenska Fotbollförbundet och Riksidrottsförbundet.

Som stöd för hur en incident bör följas upp finns fem steg som utgångspunkt:

1. Kontakta ledarna
Om du reagerar på någonting som händer i den verksamhet du själv, ditt barn eller någon annan du är nära deltar i så ska du i första hand vända dig till de ledare som finns för den verksamheten. Då kan ni prata om det som har hänt och försöka hitta lösningar för att komma vidare på ett bra sätt.

Om det inte fungerar eller du inte känner dig bekväm med att prata med de ledarna bör du gå vidare till steg 2.

 

2. Kontakta Håbo FFs grupp för hantering av incidenter: incident@haboff.se

Denna grupp består av föreningens ordförande, vice ordförande och verksamhetschef samt representant från inkluderings- och sportsliga utskottet. De tar emot mejl med kortfattade uppgifter om vad incidenten gäller och gör en bedömning av hur incidenten ska följas upp. De kommer att kontakta dig med information kring nästa steg.

Om det finns hinder för att vända dig till denna grupp ska du kontakta Upplands fotbollförbund och/eller RF-SISU Uppland.

3. Kontakta Upplands fotbollförbund: kansli@upplandsff.se

De vet vad som gäller specifikt inom fotbollsverksamhet, har koll på stadgar och disciplinärenden. De har också till uppgift att stötta föreningar så att de bedriver en trygg och bra verksamhet. Vid behov kan de ta stöd av Svenska fotbollförbundet; svff@svenskfotboll.se.

 

4. Vidare stöd finns att få hos RF-SISU Uppland: uppland@rfsisu.se

Det finns flera idrottskonsulenter att rådfråga och till exempel funktionen sakkunnig på barn- och ungdomsidrott samt antidopingansvarig. De kan ge information om vad som gäller inom idrottsrörelsen och hur du kan få stöd. Till exempel kan de ge stöd i dialog med föreningens styrelse eller guida dig vid kontakt med Upplands fotbollförbund eller Svenska fotbollförbundet.

 

5. Riksidrottsförbundet
Om ett ärende inte kan hanteras av varken Håbo FF, Upplands Fotbollförbund, RF-SISU Uppland eller Svenska Fotbollförbundet kan du kontakta Riksidrottförbundets idrottsombudsman eller den anonyma visselblåsartjänsten.

Idrottsombudsman: 08-627 40 10 eller e-post idrottsombudsmannen@rf.se

Visselblåsarfunktion: https://report.whistleb.com/sv/riksidrottsforbundet

 

 
Fotbollens spela, lek och lär
💗 Stöd Håbo FF
Stöd våra sponsorer som stödjer oss!
Välkommen Nästa