Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Inkluderingsutskottet
Sammankallande i utskottet och mejladress för kontakt
Madeleine Wickgren, inkludering@haboff.se

Vad utskottet gör

Målet för inkluderingsutskottet är att vara ett stöd till alla i Håbo FF när det gäller frågor kring inkludering och trygg idrott.

Det handlar till exempel om att alla ska känna sig välkomna till vår förening oavsett könsidentitet, etnicitet, funktionsnedsättning, trosuppfattning, sexuell läggning och ålder. Vi har nolltolerans mot kränkningar och övergrepp. Inkluderingsutskottets stöd handlar om praktisk vägledning om oro finns för att någon far illa samt utbildning kring frågor som rör inkludering och trygg idrott.Kontakta oss

Kontakta oss


 
Fotbollens spela, lek och lär
Stöd våra sponsorer som stödjer oss!
💗 Stöd Håbo FF
Välkommen Nästa