Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Fotbollens spela, lek och lär
Fotbollens spela, lek och lär beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll samt de värderingar som all fotboll ska stå för. 
Syftet med Fotbollens spela, lek och lär är att alla fotbollsföreningar ska ha en gemensam tanke med sin verksamhet på barn- och ungdomsnivå.

Innebörden för Fotbollens spela, lek och lär
  • Fotboll är en inkluderande idrott där alla är välkomna.
  • Fotboll tar hänsyn till de sju diskrimineringsgrunderna och alla har ett ansvar för att varken begränsa eller kränka varandra.
  • Alla får vara med på lika villkor oavsett sin fotbollsmässiga utveckling.
  • I barnfotbollen varieras gruppsammansättningen där spelare med varierande fotbollsmässig utveckling blandas.
  • Ungdomsfotbollen anpassas efter varje spelares individuella intresse.
 
 
Fotbollens spela, lek och lär
Stöd våra sponsorer som stödjer oss!
💗 Stöd Håbo FF
Välkommen Nästa