SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Årsmöte 2024

Årsmöte 2024

Datum: 29 februari

Tid: 19:00

Plats: Caféet Fridegårdsskolan


Härmed kallas
du till Håbo FF:s årsmöte den 29 februari klockan 19:00.

 

Inför mötet så ber vi dig att maila motioner som vi kommer att ta upp på mötet.

Mail tas tacksamt emot före den 15 februari.

Du mailar till styrelse@haboff.se 

 

Önskar du information om budget, verksamhetsplan, verksamhet- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, inkomna motioner, eller styrelsens förslag, så ber vi dig maila styrelse@haboff.se.

Dessa handlingar kommer i enlighet med föreningens stadgar att publiceras på vår hemsida senast en vecka innan årsmötet under fliken ”Årsmöten”.

Vi hänvisar även till vår hemsida haboff.se för mer information kring föreningen. Läs gärna i Röda tråden på hemsidan där du finner många svar på dina frågor.

 

Välkommen

Styrelsen Håbo FF

 

Dagordning årsmöte Håbo FF 29 februari 2024

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Styrelsens berättelser
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
9. Revisorernas berättelser över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
11. Fastställande av medlemsavgifter. Om årsmötet så beslutar åligger detta styrelsens ansvar
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
14. Val av:
15. Föreningens ordförande för en tid av ett år
16. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
17. Minst två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år
18. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter delta
19. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
20. Beslut om val av ombud till SDF-mötet (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud. Om årsmötet så beslutar åligger detta styrelsens ansvar
21. Övriga frågor

-----------------------------------

Valberedningens förslag 

Styrelse 2024

Jonas KarlssonOmval ordförande 1 år

Enrico Seeling​​ Omval 2 år

Erik Olsson​​ Nyval 2 år

 

Ett år kvar:

Ingrid Carlson

Per Forsberg​​

Tony Wanderoy

Anna Gustavsson

 

Suppleanter:

Isabel FrykmanNyval 2 år

Göran Forsberg Nyval 2 år

 

Revisorer:

Mats Lindewall

Emma Widström

Louise HenrikssonSuppleant

 

 

Förslag till valberedning
Till ordförande - Helena Hellgren
Till ledamot – Jimmy Andersson
Till ledamot - Mats Gredemyr

 

 
Fotbollens spela, lek och lär
💗 Stöd Håbo FF
Våra stolta huvudsponsorer
Stöd våra sponsorer som stödjer oss!
Välkommen Nästa