SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Årsmöte 2023

Datum: 14 februari

Tid: 19:00

Plats: Stora Scenen Fridegårdsskolan

 

Härmed kallas du till Håbo FF:s årsmöte den 14 februari klockan 19:00.Inför mötet så ber vi dig att maila motioner som vi kommer att ta upp på mötet.

Mail tas tacksamt emot före den 31 januari.

Du mailar till styrelse@haboff.se 

 

Önskar du information om budget, verksamhetsplan, verksamhet- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, inkomna motioner, eller styrelsens förslag, så ber vi dig maila styrelse@haboff.se.

Vi hänvisar även till vår hemsida haboff.se för mer information. Läs gärna också i Röda tråden på hemsidan där du finner många svar på dina frågor.

 

Välkommen

Styrelsen Håbo FF

 

Dagordning årsmöte Håbo FF 14 februari 2023

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Styrelsens berättelser
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 9. Revisorernas berättelser över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Fastställande av medlemsavgifter. Om årsmötet så beslutar åligger detta styrelsens ansvar
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 14. Val av:
 15. Föreningens ordförande för en tid av ett år
 16. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
 17. Minst två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år
 18. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter delta
 19. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
 20. Beslut om val av ombud till SDF-mötet (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud. Om årsmötet så beslutar åligger detta styrelsens ansvar
 21. Övriga frågor
 
Fotbollens spela, lek och lär
💗 Stöd Håbo FF
Vår stolta huvudsponsor
Stöd våra sponsorer som stödjer oss!
Välkommen Nästa