SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Årsmöte 2022

Datum: 16 februari

Tid: 19:00 (Prel. start)

Plats: Fridegårdsskolan på Stora Scenen.

Härmed kallas du som är medlem i Håbo FF till årsmöte den 16 februari klockan 19:00.

 

Inför mötet så ber vi dig att maila motioner som vi kommer att ta upp på mötet.

Mail tas tacksamt emot före den 2 februari.

Du mailar till styrelse@haboff.se 

 

I flikarna ovan hittar du aktuell information om budget, verksamhetsplan, verksamhet- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, inkomna motioner, eller styrelsens förslag.

 

Dagordning årsmöte Håbo FF 16 februari 2022

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Styrelsens berättelser
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelser över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter. Om årsmötet så beslutar åligger detta styrelsens ansvar
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  1. Revidering av stadgar
 12. Val av
  1. Föreningens ordförande för en tid av ett år
  2. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  3. Minst två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år
  4. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter delta
  5. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
  6. Beslut om val av ombud till SDF-mötet (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud. Om årsmötet så beslutar åligger detta styrelsens ansvar
 1. Övriga frågor

 

Valberedningens förslag 

Förslag till styrelse

Ordförande: Anna Larsson

 

Styrelelseledamöter:

 - Omval för två år: Camilla Gustavsson

 - Omval för två år: Enrico Seeling

 - Nyval för två år: Madelen Öberg

 

Suppleant: 

 - Nyval för två år: Jonas Karlsson

 

Förslag till Revisorer

 - Omval för ett år: Mats Lindewall

 - Nyval för ett år: Emma Widström

 

Revisorsuppleant: 

 - Omval för ett år: Harry Lövstav

 

Förslag till valberedning

 - Omval för ett år: Helena Hellgren (sammankallande)

 - Omval för ett år: Mats Gredemyr

 - Omval för ett år: Stefan Dahlstedt

 
Fotbollens spela, lek och lär
💗 Stöd Håbo FF
Våra stolta huvudsponsorer
Stöd våra sponsorer som stödjer oss!
Välkommen Nästa