SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

VÄLKOMMEN TILL HÅBO FF
GLÄDJE - Gemenskap - Lärande - Ärlighet - Drivkraft - Jämställdhet - Engagemang
 
Handlingar inför Årsmöte 2024
2024-02-22 22:27

Handlingar inför Årsmöte 2024 finns ni i enlighet med föreningens stadgar publicerade på vår hemsida .

 

Årsmöte 2024 – Google Drive

Medlemmar kallas till Årsmöte 2024
2024-02-13 07:52

Årsmöte 2024

Datum: 29 februari

Tid: 19:00

Plats: Caféet Fridegårdsskolan


Härmed kallas
du till Håbo FF:s årsmöte den 29 februari klockan 19:00.

Inför mötet så ber vi dig att maila motioner som vi kommer att ta upp på mötet.

Mail tas tacksamt emot före den 15 februari.

Du mailar till styrelse@haboff.se 

 

Önskar du information om budget, verksamhetsplan, verksamhet- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, inkomna motioner, eller styrelsens förslag, så ber vi dig maila styrelse@haboff.se.

Dessa handlingar kommer i enlighet med föreningens stadgar att publiceras på vår hemsida senast en vecka innan årsmötet under fliken ”Årsmöten”.

Årsmöte 2024 – Google Drive

Vi hänvisar även till vår hemsida haboff.se för mer information kring föreningen. Läs gärna i Röda tråden på hemsidan där du finner många svar på dina frågor.

 

Välkommen

Styrelsen Håbo FF

 

Dagordning årsmöte Håbo FF 29 februari 2024

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Styrelsens berättelser
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
9. Revisorernas berättelser över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
11. Fastställande av medlemsavgifter. Om årsmötet så beslutar åligger detta styrelsens ansvar
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
14. Val av:
15. Föreningens ordförande för en tid av ett år
16. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
17. Minst två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år
18. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter delta
19. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
20. Beslut om val av ombud till SDF-mötet (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud. Om årsmötet så beslutar åligger detta styrelsens ansvar
21. Övriga frågor

-----------------------------------

Valberedningens förslag 

Styrelse 2024

Jonas KarlssonOmval ordförande 1 år

Enrico Seeling​​ Omval 2 år

Erik Olsson​​ Nyval 2 år

 

Ett år kvar:

Ingrid Carlson

Per Forsberg​​

Tony Wanderoy

Anna Gustavsson

 

Suppleanter:

Isabel FrykmanNyval 2 år

Göran Forsberg Nyval 2 år

 

Revisorer:

Mats Lindewall

Emma Widström

Louise HenrikssonSuppleant

 

Förslag till valberedning
Till ordförande - Helena Hellgren
Till ledamot – Jimmy Andersson
Till ledamot - Mats Gredemyr

 

Ny tränare herrA
2024-02-07 13:00

Vår huvudtränare i herrA Sarbast har valt att bryta sitt kontrakt p g a personliga skäl.
Vi tackar Sarbast för den här tiden och önskar honom lycka till framåt.

 

Ny huvudtränare blir Alan Hiussemoglu som tidigare var huvudtränare för herrA fram till 2022. Han har skrivit på ett avtal för 2024.
Välkommen hem och lycka till med uppdraget.

Vi kommer bygga upp ett team kring Alan.
Mer info kommer ut i andra kanaler när allt är klart.

2023-11-30 08:24
Novembers medlemsbrev

Nu finns novembers medlemsbrev att läsa.

 

Medlemsbrev November

 

Håbo FF-galan 2023
2023-11-22 19:07

Fredagen den 17 november ägde Håbo FF-galan rum på Aronsborgs konferenshotell. Inbjudna gäster var alla föreningens ledare samt spelare från de båda A-lagen.


På galan delades priser ut till flera ledare och spelare i olika kategorier.
Vi som förening fick även chansen att tacka av ett antal ledare.

 

Årets Håbo FF-are: Viktor Carlsson

Årets MVP Dam: Elin Lager
Årets MVP Herr: Emil Ravfalk
Årets Lagkamrat Dam: Emma Widström
Årets Lagkamrat Herr: Joakim Törnkvist
Årets Utveckling Dam: Anna Mörk
Årets Utveckling Herr: Leond Mahmoud

Årets ledare: Jimmy Ahlborg, Fredrik Karrestam och Ruhollah Kazemi

 

Vi tackar alla medverkande på galan för en fin kväll tillsammans.

Nyheter från våra lag
F12, 08/02 23:16 
F09, 22/04 17:40 
P14, 20/04 12:24 
HerrJunior, 22/01 21:01 
Herr B, 09/01 16:04 
 
Fotbollens spela, lek och lär
💗 Stöd Håbo FF
Våra stolta huvudsponsorer
Stöd våra sponsorer som stödjer oss!
Välkommen Nästa