SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
📖 Röda Tråden

 
NOLLTOLERANS

En fotbollsmatch blir så bra och trevlig som aktörerna gör den till. Vilka är då aktörerna?

Det är samtliga spelare, domare, ledare och publik, ofta föräldrar och anhöriga. Idrotten har ett ansvar gentemot vårt samhälle där accepterade etiska och moraliska principer är av särskild vikt. För att leva upp till detta ansvar och skapa en trygg och trevlig miljö för vår fotbollsfamilj infördes 2008 NOLLTOLERANS inom Upplands Fotbollförbund och detta gäller även för Håbo FF.

 

Syftet är att få en bättre arbetsmiljö för såväl spelare, ledare som domare och publik som gör att de tycker det är roligt att träffas på en fotbollsplan för en fotbollsmatch.

 

Målet med NOLLTOLERANS är att få alla spelare, ledare och publik/föräldrar att uppträda medmänskligt och med fair-play mot varandra och domaren. NOLLTOLERANS innebär att det inte ska förekomma hot, förolämpningar, svordomar ordningsstörningar eller våld inom fotbollen.

 

Enligt regelverket ska domaren bestraffa spelare som använder svordomar, hot och förolämpningar mot andra spelare, domare eller publik. "En spelare ska utvisas om han/hon använder stötande, förolämpande eller smädligt språk och /eller gester".

 

Hur kan vi tillsammans åstadkomma NOLLTOLERANS inom fotbollen och Håbo FF?

 • Håbo FF:s ordförande/styrelse/kansli ska regelbundet påminna sina ledare om innebörden av NOLLTOLERANS.
 • Alla ledare ska årligen påminna sina spelare om innebörden av NOLLTOLERANS.
 • Vid föräldramöten ska förening/ledare informera om NOLLTOLERANS.
 • Föreningens ska se till att det finns matchvärdar som bevakar att NOLLTOERANS följs bland publik. Matchvärdarna kan bära speciella västar som gör att de syns. Till matchvärdarnas uppgifter kan också höra att ta emot gästande lag och svara på frågor.
 • Upplands Fotbollförbund har tagit fram speciella brev om NOLLTOLERANS som vänder sig till spelare, ledare och föräldrar som finns på förbundets hemsida under NOLLTOLERANS. Dela ut dessa till alla nystartade lag och till äldre lag som påminnelse inför varje ny fotbollssäsong.

Håbo FF:s fem budord

En HFF:are...

 

 • ...visar alltid respekt och ödmjukhet gentemot människor, oavsett ålder, nationalitet, kön, etnicitet, religion, kultur, sexuell läggning, könsidentitet eller fysisk och psykisk förmåga.
 • ...tar aktivt avstånd mot våld, mobbning, rasism, droger och dopning samt nyttjandet av alkohol i samband med Håbo FF-aktiviteter.
 • ...gör sitt bästa utefter dennes förutsättningar på träningar och matcher. Hen stöttar och hejar på sina medspelare både i det egna laget och i andra Håbo FF-lag.
 • ...uppträder på ett juste sätt gentemot medspelare och motståndarnas spelare, ledare, föräldrar och åskådare.
 • ...följer alltid reglerna och respekterar domare och andra funktionärer.

Hur agerar Håbo FF:s ledare och domare vid en match som inte uppfyller NOLLTOLERANS

 • Spelare som beter sig illa på planen med ett ovårdat språk eller fult spel ska omgående bytas ut.
 • Upplever domaren en personlig otrygg stämning under eller efter match så blåser domaren av matchen och går omedelbart till omklädningsrummet.
 • Ledaren har föreningens fulla stöd att bryta matchen om otrygg stämning uppstår.
 • Upplever spelare/ledare en otrygg stämning när domaren har blåst av matchen ser ledaren till att alla spelare tillsammans med ledare omedelbart lämnar planen och går till omklädningsrummet.
 • Ledare kontaktar styrelsen och redovisa vad som har hänt under matchen som ej uppfyllt Håbo FF:s nolltolerans.
 • Ledare skriver en matchrapport som stäms av med styrelsen och sedan skickas in till Upplands Fotbollförbund.
 • Om det är aktuellt gör man i samband med matchrapporten en polisanmälan till 114 114 eller närmsta polisstation.
 • I samråd med styrelsen kan ledare även skicka in en WO-anmälan till Upplands Fotbollförbund inför returmatchen.

 

Nyttiga länkar rörande NOLLTOLERANS

 

 

 
Fotbollens spela, lek och lär
💗 Stöd Håbo FF
Våra stolta huvudsponsorer
Stöd våra sponsorer som stödjer oss!
Välkommen Nästa