SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Årsmöte 2021

Datum: 18 februari

Tid: 19:00

Plats: Digitalt via teams. Click here to join the meeting


Härmed kallas du till Håbo FF:s årsmöte den 18 februari klockan 19:00.

Pga nuvarande omständigheter med Corona så kommer vi att bli tvungna att hålla mötet digitalt. 

Inför mötet så ber vi dig att maila motioner som vi kommer att ta upp på mötet.

Mail tas tacksamt emot före den 4 februari.

Du mailar till styrelse@haboff.se 

 

Önskar du information om budget, verksamhetsplan, verksamhet- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, inkomna motioner, eller styrelsens förslag, så ber vi dig maila styrelse@haboff.se.

Vi hänvisar även till vår hemsida haboff.se för mer information. Läs gärna också i Röda tråden på hemsidan där du finner många svar på dina frågor.

 

Välkommen

Styrelsen Håbo FF


Dagordning årsmöte Håbo FF 18 februari 2021

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3. Fastställande av föredragningslista

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

6. Styrelsens berättelser

a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

7. Revisorernas berättelser över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9. Fastställande av medlemsavgifter. Om årsmötet så beslutar åligger detta styrelsens ansvar

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

12. Val av

a. Föreningens ordförande för en tid av ett år

b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

c. Minst två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år

d. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter delta

e. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande

f. Beslut om val av ombud till SDF-mötet (och ev. andra möten där föreningen har rätt att

representera med ombud. Om årsmötet så beslutar åligger detta styrelsens ansvar

13. Övriga frågor


Valberedningens förslag

Förslag till styrelse

Till ordförande – Anna Larsson

Till ledamot – Magnus Sjöberg, omval för en tid på 2 år

Till ledamot – Per Forsberg, för en tid på 2 år

Till ledamot – Tony Wanderoy, för en tid på 2 år

Till ledamot – Ifyllnadsval Camilla Gustavsson för en tid på 1 år

Till Suppleant – Ingrid Carlson, för en tid på 2 år

 

Förutom dessa är Ledamöter Enrico Seeling & Madeleine Wickgren samt Suppleant Jörgen (Jocke) Sjögren sedan tidigare valda fram till årsmötet 2022.


Förslag till Revisorer
Mats Lindewall
Kjell Wiik
Harry Lövstav, Revisorssuppleant


Förslag till valberedning
Till ordförande - Helena Hellgren
Till ledamot - Stefan Dahlstedt 
Till ledamot - Mats Gredemyr

Vi vill tacka Rikard Lundgren för ett gediget arbete både i styrelsen och i det Sportsliga utskottet. Han har varit den som har hållit samman dessa områden.

Shiva Samadi för sin starka kompetens inom struktur, organisation och styrelsearbete i ideella organisationer som gjort att vi har utvecklat och förenklat en hel del rutiner. Shiva fortsätter som IT-ansvarig för Håbo FF. 


Patricia Brunstorp som i augusti avsade sig styrelseuppdraget för att kunna fokusera mer på den
omstrukturering och rapportering som vi har gjort för den ekonomiska delen vilket vi verkligen uppskattar. Patricia är numera in adjungerad i styrelsen.

 
Fotbollens spela, lek och lär
Stöd våra sponsorer som stödjer oss!
💗 Stöd Håbo FF
Välkommen Nästa