SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
📖 Röda Tråden

 
Policy - hantering av lagkassa

Denna policy träder i kraft 2020-12-18

 

Inledning och omfattning

Alla lag är en del av HÅBO FOTBOLLFÖRENING (nedan kallat HFF) och därmed måste

ekonomi i lagen hanteras enligt gällande ekonomi och bokföringslag. För att detta ska ske på

enklast sätt för både lagen och HFF som klubb har HFF infört följande rutiner.

 

Lagets egen ekonomi och lagkassa

Varje lag har rätt att ha en lagkassa där lagets egna intäkter och kostnader hanteras. För varje lag skall en ansvarig person eller kassör utses. Transaktioner av lagkassan skall respektive lag ansvara för. Om laget byter ansvarig person eller kassör så är det viktigt att laget anmäler detta till HFFs kansli.

 

Lagkonto i Sparbanken i Enköping

HFF tillhandahåller ett lagkonto till alla lag i Sparbanken i Enköping. 

Detta administreras av behörig firmatecknare för HFF. 

 

Inbetalningar till lagkassan

Om du har pengar som tillhör laget så kan du enkelt sätta in de på er lagkassa genom en inbetalning på bankgiro 791-9764. Märk inbetalningen med ert lags namn, ex. F05. 

 

Utbetalningar från HFF till lagen

I de fall HFF gör utbetalningar till lagen t.ex utbetalning av ersättning för domarkostnader m.m så görs detta alltid till lagets lagkonto i Sparbanken i Enköping. 

 

  • Utbetalningar från HFF som avser utlägg (betalat med privata medel t.ex domare, inköp av mellanmål, teamaktiviteter) sker med respektive godkännande av lagens ansvarig utsedda person eller kassör mot inlämnat kvitto, eller faktura etc. Det går inte att få ut pengar kontant då HFF kansli inte hanterar kontanter.

  • Eventuella förskottsutbetalningar skall ske med godkännande av HFFs Styrelse. 

 

För alla utbetalningar som HFF gör så måste laget kunna redovisa motsvarande kostnader. Om HFF t.ex har beviljat ett bidrag till laget så kommer detta bidrag inte att utbetalas till lagkontot förrän laget har kunnat uppvisa att man haft kostnader för motsvarande summa med kvitto eller faktura. Dessa rutiner har sitt ursprung i att föreningens revisorer ställer höga krav på att vi ska kunna verifiera att alla pengar som betalas ut från föreningen går till den egna verksamheten. Utbetalningar sker efter kansliets erhållande av korrekt underlag.

 

Ersättning för domarkostnader

För att ersättning skall kunna betalas ut så måste domar kvittot innehålla fullständigt namn, personnummer, adress och var underskrivet av domaren. Domarkvittot som saknar något av detta kommer inte att godkännas av HFF för återbetalning till lagen. Matcharvoden och reseersättning är inkomster för domarna och HFF har en skyldighet att redovisa dessa till skattemyndigheterna, därför behövs korrekta personuppgifter. Det är enbart kvitton från innevarande år som ersätts. Domarkvittona ska vara föreningen tillhanda senast den 25 december det år som utgiften erlagts. 


Blankett för att begära ersättning för domarkostnader finns på hemsidan. Ifylld blankett tillsammans med kvitton lämnas till HFFs kansli.

 

Beställningsrutiner

Beställning av varor i klubbens namn får endast göras av lagens ansvarig person eller kassör utsedda. 

Material såsom fotbollar, koner, västar, matchkläder mm skall ske via klubbens materialansvarige via mail materialare@haboff.se. Beställningar i klubbens namn skall i huvudsak ske till klubbens godkända leverantör.

 

Lagkontoredovisning

Eftersom det är föreningen som går i god för att laget sköter lagkonto och lagkassa enligt gällande skatteregler så är det viktigt att föreningens ekonomiansvarige samt lagens ekonomiansvarige håller god ordning. Detta innebär att HFF ska kunna verifiera alla utlägg med kvitton eller liknande. Våra revisorer samt föreningen förbehåller sig rätten att via stickprov kontrollera lagens ekonomihantering.

 

Varje kvartal ska HFF redovisa lagkontot på excel fil som verifiera kontohändelser och saldo på lagkonton. Redovisning kommer att skickas till lagens ansvarig utsedda person. Underskott i lagkonto ska återbetalas omgående till HFF.

 
Fotbollens spela, lek och lär
💗 Stöd Håbo FF
Våra stolta huvudsponsorer
Stöd våra sponsorer som stödjer oss!
Välkommen Nästa