SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Vid oro för ett barn

Håbo FF är en ideell förening med många barn som är medlemmar. Ibland kan barn berätta för dig som ledare om något som till exempel har hänt hemma, i skolan eller på nätet som gör att du blir orolig. Det kan också vara så att du själv lägger märke till saker och funderar på om barnet mår dåligt eller far illa.  Då är det viktigt att du agerar så att barnet kan få hjälp, må bra och känna sig trygg.  För att göra det enklare för dig som ledare har vi tagit fram riktlinjer som hjälper dig att förstå vad du kan ställas inför och vad du kan göra för att hjälpa barnet. 

 

Som ledare ska du ta kontakt med socialtjänsten om du är orolig för ett barn. Det är socialtjänstens ansvar att utreda barnets behov av skydd och stöd. Om du är osäker på om en anmälan ska göras kan du alltid diskutera situationen med socialtjänsten utan att avslöja vilket barn det handlar om. Då kan du även få råd och stöd utifrån den aktuella situationen och hur du bör agera. Du behöver inte ha några bevis för vad som har hänt barnet du oroar dig för utan det är socialtjänsten som utreder och bedömer om ett barn far illa. Finns misstanke om brott, kan socialtjänsten även anmäla detta till polisen om du inte vill eller har möjlighet att göra det.

 

Vad kan vara oro för ett barn?
Du hör eller ser att barnet:

 • har svårt att koncentrera sig, på ett annat sätt än tidigare
 • är lågt och nedstämt
 • är utåtagerande och argt
 • verkar rädd
 • har ångest
 • är orolig och nervös
 • halkar efter eller har problem i skolan
 • har problem med alkohol eller droger
 • begår brott
 • har tecken på skador från våld; som blåmärken, bränn-, bit- eller skärskador

 

Du anar, misstänker eller hör att barnets föräldrar eller vårdnadshavare:

 • är frånvarande och svåra att få kontakt med i ärenden som rör barnet
 • brister i sin omsorg om barnet
 • uttrycker sig nedlåtande om barnet
 • tar på barnet på ett sätt som inte känns okej
 • är våldsamma och hotfulla
 • har problem med alkohol eller droger
 • inte har tillräckligt med pengar
 • är påverkade av arbetslöshet, sjukdom eller separation
 • bråkar mycket
Film som tydliggör vad en orosanmälan är och vilken skillnad det kan göra

 

 

Orosanmälan
Kontakta Socialtjänsten för att anonymt rådfråga eller göra en anmälan.

Socialförvaltningen Håbo kommun, avdelning för stöd till barn, unga och vuxna

Mottagningstelefon:  0171-529 31
Måndag, onsdag, torsdag och fredag: 09.00-12.00
Tisdagar 13.00-16.00

Under kvällar och helger kan du ringa Socialjouren på 112 - begär socialjouren i Uppsala län

Fax:  0171-527 01
E-postadress: socialnamnden@habo.se

Vid orosanmälan, använd denna blankett:
https://www.habo.se/download/18.66f3c14714d2157d25219d67/1608564024108/Anm%C3%A4lan%20om%20oro%20f%C3%B6r%20barn.pdf

Önskar du stöd från Håbo FF, kontakta: inkludering@haboff.se

 

Brott
Brott ska anmälas till polisen. Händer något akut och polis behöver tillkallas direkt ringer du 112.

Om du är osäker på vad som räknas som ett brott eller om ingen är i akut fara kan du få råd genom att ringa 114 14. Gör en polisanmälan så fort som möjligt så att det lättare går att hitta tekniska bevis och förhöra vittnen. Polisanmälan görs för att den som utfört brottet ska få sitt straff, för att förhindra nya brott och för att ge upprättelse för den som drabbats. Polisanmälan kan göras på polisstation eller genom att ringa 114 14.

Önskar du stöd från Håbo FF, kontakta: inkludering@haboff.se

 

Exempel på brott

 • att ett barn blir slaget
 • att någon tar fysiskt på ett barn på ett sätt som känns obehagligt för barnet eller gör barnet rädd
 • att någon förgriper sig sexuellt på ett barn
 • att någon hotar eller skrämmer ett barn
 • att ett barn blir av med ägodelar

 

Informationen ovan är hämtad från kontakt med Socialförvaltningen i Håbo Kommun, från BRIS  samt från “Barnkonventionen och föreningsidrotten - handbok för idrottsledare”, UNICEF Sverige.

 
Fotbollens spela, lek och lär
💗 Stöd Håbo FF
Stöd våra sponsorer som stödjer oss!
Välkommen Nästa